PROJEKTY

PROJEKTY

Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z orzeczeniem o niepełnosprawności  (2022 – obecnie)

Głównym celem zadania jest wspomaganie procesu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działania dogoterapeutyczne obejmują wspomaganie rehabilitacji zaburzeń sfery fizycznej, psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej.

Działania skierowane są do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD).

Działania projektowe współfinansowane są przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Idę do pracy –2022

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zarówno teoretycznej wiedzy na temat rynku pracy, jak i w zakresie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Fundacją Adapa, Gdyńską Fundacją Dom Marzeń oraz Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywnie i Samodzielnie”.

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez dogoterapię – realizowany w latach 2017-2019

Realizacja zadania opiera się na usprawnianiu funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnościach społecznych (nawiązywanie nowych kontaktów interpersonalnych i odnajdywanie się w nowych środowiskach społecznych) poprzez udział w zajęciach dogoterapeutycznych. Mają one na celu stworzenie okazji do podnoszenia kompetencji społecznych poprzez poznanie nowych osób, przebywanie w nowych miejscach, możliwość doświadczenia sprawczości w kontakcie ze zwierzętami.

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Województwa Pomorskiego.

Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy – 2012 – 2013

Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” to pilotażowe działanie mające na celu zaangażowanie wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza ich stałego miejsca zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W trakcie trwania projektu gościliśmy w naszej organizacji dwie wolontariuszki – Martę przez 11, a Justynę przez 8 miesięcy.

Celem projektu było wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, popularyzacja formy wolontariatu długoterminowego w naszym kraju oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji wolontariuszy biorących udział w projekcie.

Projekt koordynowany był przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z funduszy Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy – 2012

Mentoring Koła Naukowego Empiria. Głównym tematem było wykorzystanie dogoterapii społecznej w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

„Działalność rehabilitacyjna, rewalidacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2011-2021
„Prowadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2007, 2009, 2010
„Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor – dofinansowanie zajęć dzieci z Sopotu” – 2008
„Działalność edukacyjna Fundacji Dogtor”– 2004
„Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt”– 2004
„Dogoterapia”– 2003
ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE

ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia dogoterapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych dogoterapeutów lub zespół terapeutyczny wraz ze specjalnie przygotowanymi do tej pracy psami terapeutycznymi. Na podstawie wywiadu, ćwiczenia i zadania dla każdego odbiorcy dobierane są indywidualnie. Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji lub w placówkach. Z prowadzonych przez naszą kadrę zajęć korzystać mogą osoby prywatne i instytucje.
Zasady organizacji zajęć (liczebność uczestników w grupie, czas trwania zajęć) są uzgadniane indywidualnie według potrzeb każdego odbiorcy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 692 566 755 lub mailowo na adres fundacjadogtor@onet.pl

Cena: 180 zł / 60 min

Do ceny doliczany jest koszt dojazdu w zależności od odległości.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PSEM

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PSEM

Program „Pies – mój bezpieczny przyjaciel”

Program obejmuje prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach na terenie Trójmiasta i okolic. Uczymy dzieci w wieku 3-10 lat prawidłowych postaw wobec psa: jak dbać o psa, jak się nim opiekować, po czym poznać, że pies jest nieprzyjaźnie do nas nastawiony i jak się w takiej sytuacji zachować.
Osoby zainteresowane zorganizowaniem takich zajęć w swojej placówce prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 692 566 755 lub mailowo na adres: fundacjadogtor@onet.pl

Cena:  500 zł
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 30 
Czas trwania zajęć jest dostosowany do wieku odbiorców i indywidualnych potrzeb każdej grupy

Do ceny doliczany jest koszt dojazdu w zależności od odległości.

KURSY

KURSY

Kurs PIES W DOGOTERAPII

Fundacja Dogtor zaprasza na  kurs PIES W DOGOTERAPII, przybliżający zagadnienia związane z terapią przy udziale psa – jednej z form wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, która:

 • wiąże swoją przyszłość z dogoterapią,
 • interesuje się szkoleniem psa do pracy w dogoterapii,
 • jest opiekunem psa i interesuje się możliwością szkolenia go do dogoterapii,
 • pracuje jako instruktor szkolenia psów,
 • zawodowo związana jest z pracą pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną,
 • pasjonuje się tematyką szkolenia/behawioryzmu psów i chciałaby poszerzyć swoją wiedzę, zdobywając praktyczne umiejętności (nie musisz mieć własnego psa, aby uczestniczyć w szkoleniu I stopnia)

…to kurs dla Ciebie!
Kurs składa się z dwóch modułów:
I moduł odbywa się w formule online i obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz warsztatowe, a jego absolwenci uprawnieni są do udziału w  II module, czyli zajęciach stacjonarnych z własnym psem. Po ukończeniu obu części szkolenia zdobędziesz uprawnienia do pracy w dogoterapii.

Na kursie od naszej doświadczonej kadry dowiesz się wszystkiego o dogoterapii:
⇒ dokładnie wyjaśnimy Ci definicję i formy dogoterapii oraz jej prawne aspekty,
⇒ poznasz elementy psychologii rozwojowej,
⇒ przybliżymy Ci tematy związane z niepełnosprawnością – podstawowe zagadnienia i wybrane jednostki,
⇒ dowiesz się, z jakich pomocy terapeutycznych i w jaki sposób korzystają dogoterapeuci,
⇒ nauczysz się, jak rozwijać i wspierać poszczególne funkcje odbiorców dogoterapii,
⇒ zdobędziesz umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć dogoterapeutycznych,
⇒ przybliżymy Ci zagadnienia związane z procesem uczenia się psów, ich komunikacji i wzorcami zachowań, a także zasady szkolenia przy użyciu klikera,
⇒ dowiesz się, jak dbać o zdrowie psiego terapeuty: poznasz metody m.in. skutecznej relaksacji i walki ze stresem, podpowiemy także, jak zaspokajać jego naturalne potrzeby,
⇒ dowiesz się wszystkiego o dokumentach, z którymi pracuje dogoterapeuta (kontrakty, wywiady wstępne, umowy z placówkami, regulaminy),
⇒ dowiesz się, do jakiej grupy odbiorców kierować ofertę dogoterapii,
sprawdzisz swoją wiedzę na teście, który zakończy szkolenie.

ORGANIZACJA  ZJAZDÓW
Zajęcia w ramach kursu odbywają się w trybie weekendowym.
Łączny czas trwania kursu:  I moduł: 36 godzin (3 weekendy)
II moduł: 25 godzin (2 weekendy + egzamin)
Kurs online odbywa się na platformie Skype
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom i zaświadczenie o ukończeniu kursu

KOSZT KURSU
Moduł I  1400 zł + 200 zł wpisowego (bezzwrotne); łącznie 1600 zł.
Możesz podzielić płatność na 2 raty w kwocie 750 zł + 200 zł wpisowego (bezzwrotne); łącznie 1700 zł
Moduł II  1900 zł.  Możesz podzielić płatność na 2 raty w kwocie 1000 zł

PROWADZĄCY
Magdalena Madajczyk – mgr biologii, dogoterapeuta, instruktor szkolenia psów
Marta Wypych – mgr psychologii, dogoterapeuta, instruktor szkolenia psów
Barbara Kozłowska-Lidke – mgr psychologii, dogoterapeuta, oligofrenoterapeuta, zoopsycholog

Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia lub przesunięcia jego terminu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niższa niż wymagana.
Informacje o zbliżających się kursach będą udostępniane na facebookowym profilu fundacji https://www.facebook.com/fundacjadogtor

TERAPIA KYNOFOBII/ LĘKU WOBEC PSA

TERAPIA KYNOFOBII/ LĘKU WOBEC PSA

Człowiekiem, który się boi zaczynają rządzić rzeczy” przysłowie berberyjskie

Życie podporządkowane lękowi bywa bardzo trudne…Tylko osoby, które same to przeżyły lub znają kogoś z tego typu problemem wiedzą, jak uciążliwy bywa lęk w stosunku do psów. Ogranicza społecznie, rozwojowo, wpływa na poczucie wartości i wiele innych aspektów życia. Ktoś kto się „boi”, może mieć następujące przekonania:

Nie pójdę do mieszkania, gdzie jest czworonóg, nie wyjdę sam z mieszkania, nie pójdę na boisko/do lasu/nad morze. Wolę unikać różnych sytuacji, miejsc, aby nie musieć się zmierzyć z moimi uczuciami, obawami. Cierpię i jest to prawdziwe i silne doznanie, choć z zewnątrz wygląda na nieproporcjonalne do bodźca. Mogę czuć się przez to gorszy, ograniczony. Zdarzają mi się w lęku zachowania, które bywają niebezpieczne, np.: wolę przebiec na drugą stronę ulicy, niż spotkać się z psem. Gdy się boję serce bije mi szybciej, rozszerzają się źrenice, oddech staje się szybszy. Mam ochotę krzyczeć, uciekać lub zamieram. Nie mogę nic poradzić na swoje zachowanie, emocje, chociaż inni tego ode mnie wymagają/oczekują. Nie pomagają mi słowa typu „nie bój się”, „spróbuj”, „przesadzasz, przecież nic ci nie zrobi”, „uspokój się, pies wyczuwa twój strach”, „przecież on się ciebie bardziej boi niż ty jego”… Samo mi nie przejdzie, potrzebuję pomocy.

Lęk w stosunku do psów, KYNOFOBIA, należy do tak zwanych fobii specyficznych/swoistych. Są skuteczne sposoby pomocy osobie zmagającej się z tym problemem. W Fundacji Dogtor prowadzona jest terapia lęku w stosunku do psów. Zajmuje się tym psycholog, który ukończył również studia podyplomowe z zakresu psychologii zwierząt i dzięki temu może być przewodnikiem osoby z problemem kynofobii w świecie jego własnych uczuć oraz …w świecie psów, tajników ich zachowań. Terapie prowadzone są od 2009 roku i cieszymy się, że udało się skutecznie pomóc tak wielu osobom.

Więcej na temat fobii swoistych/specyficznych: FOBIE

Konsultacje prowadzi magister psychologii, oligofrenopedagog Barbara Kozłowska – Lidke

Cena: 180 zł/ 60 min

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Rodzicielstwo i wychowywanie jest jak podróż. W ekscytujące, nieznane, nieprzewidywalne miejsce. Piękne, odkrywcze, obnażające prawdę o nas samych, o naszych potrzebach, emocjach, relacjach…o tym,co sami kiedykolwiek dostaliśmy, a czego nam brakowało. Bywa niekiedy, iż zamienia się w wyczerpującą drogę w niebywałym skwarze,mgle lub strugach deszczu. Miłość, fascynacja, niepewność, samotność, poczucie winy, radość, smutek, złość…wszystko w jednym słowie „DZIECKO”. Jest jak opowieść, na wskroś prawdziwa, błoga, kojąca, dająca niebywałą siłę i sens, jednocześnie jednak trzymająca w napięciu i wypełniona po brzegi znakami zapytania. Taką, którą warto dzielić się z innymi…

W Fundacji Dogtor, pod okiem psychologa dziecięcego prowadzone są konsultacje, skupiające się między innymi wokół następujących zagadnień:

 • co w rozwoju dziecka może oznaczać dane zachowanie?
 • co jest normą rozwojową, a co powinno niepokoić?
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami, reakcjami dziecka?
 • co mogę zrobić, aby relacje z dzieckiem były poprawne?
 • jak pomóc, wspierać i zrozumieć dziecko?
 • jak odnaleźć się w roli opiekuna/rodzica?
 • co zrobić, gdy dziecko zmaga się z jakimś problemem?
 • jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, gdy dziecko zmaga się z trudnościami związanymi na przykład z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, autyzmem, zaburzeniami lękowymi, specyficzną sytuacją rodzinną (np. rozwód rodziców, samotne rodzicielstwo), problemami w funkcjonowaniu społecznym, zaburzeniami wypróżniania i jedzenia, itp.

Konsultacje prowadzi magister psychologii, oligofrenopedagog Barbara Kozłowska – Lidke

Cena: 150 zł / 60 min

SZKOŁA DLA PSÓW

SZKOŁA DLA PSÓW

1. SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs ten przeznaczony jest dla nieco starszych piesków, przed którymi świat stoi już otworem. Dowiemy się, jak bezpiecznie wprowadzać coraz bardziej samodzielnego psa w nasze otoczenie. Będzie to możliwe dzięki nauce zasad pozytywnego szkolenia psa oraz radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Szkolenie podstawowe obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Każdy właściciel otrzymuje materiały szkoleniowe oraz drobny upominek bardzo przydatny podczas szkolenia.

Zajęcia na kursie obejmują między innymi:

 • stosowanie na co dzień i w każdej sytuacji technik pozytywnego szkolenia psa,
 • bycie dobrym przewodnikiem dla swojego psa (umiejętność odczytywania sygnałów wysyłanych przez psa, zasady komunikacji z psem),
 • naukę chodzenia na luźnej smyczy,
 • naukę podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań),
 • przychodzenie na zawołanie z rozróżnieniem komend „do mnie” i „noga”,
 • umiejętność zabawy z psem,
 • naukę koncentracji na opiekunie,
 • naukę sztuczek,
 • akceptację zabiegów pielęgnacyjnych,
 • umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

Cena kursu: 750 zł

Liczba spotkań: 8 x 90 minut

Zniżki:

 • Psy adoptowane ze schroniska – 10%
 • Kontynuacja nauki po Przedszkolu w Fundacji Dogtor- 5%

O uczestnictwie w kursach decyduje kolejność zgłoszeń.

2. SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Propozycja skierowana jest do osób, które z powodu np. ograniczeń czasowych nie mogą uczestniczyć w pełnym kilkutygodniowym kursie podstawowego posłuszeństwa lub chcą tylko uzupełnić wiedzę, rozszerzyć umiejętności w wybranym zakresie. Program zajęć dopasowany jest do indywidualnych potrzeb psa.

Koszt: 100 zł / 60 minut

3. KONSULTACJE BEHAWIORALNE

Oferujemy konsultacje w zakresie:

 • Terapii zachowań;
 • Rozwiązywania problemów behawioralnych;
 • Socjalizacji i habituacji.

Przebieg i zakres konsultacji ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb psa i jego opiekuna.

KONSULTACJA OBEJMUJE:

ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ
Rozmowa ma na celu wstępne omówienie zgłaszanego problemu oraz ustalenie terminu, miejsca pierwszego spotkania oraz zasad obowiązujących podczas wizyty.

PIERWSZE  SPOTKANIE
Wyjściowe spotkanie odbywa się z opiekunem psa i jego podopiecznym, a optymalnie ze wszystkimi członkami rodziny. Rozmowa dotyczy przedstawionego problemu, jak również aktywności psa, jego poziomu socjalizacji, realizacji potrzeb gatunkowych, diety, stanu zdrowia,  jego relacji z domownikami i innych istotnych informacji. Z tego powodu najlepiej jest jeśli w konsultacji uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

OCENĘ I DIAGNOZĘ
Podczas wizyty, oceniane jest zachowanie psa i jego relacja z właścicielem. Zostaną określone i omówione przyczyny niepożądanego zachowania.

WSKAZÓWKI DO PRACY
Przedstawione zostaną wskazówki do samodzielnej pracy dla opiekuna, a  w przypadku podjęcia dalszej współpracy, zostanie opracowany indywidualny program terapii lub skierowanie na zajęcia szkoleniowe z trenerem psów. W razie konieczności, pies może zostać również skierowany na konsultację weterynaryjną.

DRUGIE SPOTKANIE
Podczas drugiego spotkania dyskutowane i oceniane są efekty pracy z psem na podstawie przedstawionych wytycznych.

MIEJSCE KONSULTACJI

Miejscem konsultacji jest najczęściej środowisko, w którym pies żyje na co dzień (mieszkanie, ogród, najbliższa okolica), a także, w razie potrzeby, miejsce w którym pojawia się zachowanie problemowe (np. ruch uliczny, spotkania z innymi psami, gabinet weterynaryjny, itp.). W sytuacji braku możliwości umówienia pierwszego spotkania w miejscu, w którym pies żyje na co dzień, ustalane jest inne miejsce spotkania.

CZAS TRWANIA TERAPII/ REALIZACJA PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO  

W przypadku podjęcia dalszej współpracy, po wstępnej konsultacji obejmującej dwa spotkania, czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależy od problemu i ustalana jest indywidualnie.

KOSZT KONSULTACJI   300 zł

KOSZT KOLEJNYCH SPOTKAŃ (w przypadku podjęcia dalszej współpracy) 150 zł/60 min