KURSY

KURSY

Kurs „Pies w dogoterapii”

Dogoterapia to jedna z form wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji, przy udziale odpowiednio przeszkolonego psa. Mówiąc o dogoterapii możemy wyróżnić jej trzy podstawowe formy:

 • Terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT)
 • Zajęcia z udziałem psa (AAA)
 • Edukacja z udziałem psa (AAE)

Bez względu na to jaką formę dogoterapii wybierzemy, pies pracujący w dogoterapii musi być do tej roli odpowiednio przygotowany.

Fundacja Dogtor jest jedną z wiodących organizacji specjalizujących się w dogoterapii. Zespół fundacji stanowią pasjonaci z ogromną wiedzą na temat zachowań psów i kilkunastoletnim doświadczeniem w ich szkoleniu oraz osoby z wykształceniem pedagogicznym i psychologicznym. Wieloletnie doświadczenie oraz zdobyta na przestrzeni lat wiedza pozwalają nam od ponad 10 lat szkolić przyszłych dogoterapeutów oraz trenować psy do dogoterapii z zachowaniem najwyższych standardów pracy.

Zapraszamy na kurs „Pies w dogoterapii”.

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, w szczególności:

 • zawodowo związanych z pracą pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną
 • wiążacych swoją przyszłość z dogoterapią
 • opiekunów psów zainteresowanych szkoleniem własnego psa do dogoterapii
 • zainteresowanych szkoleniem psa do pracy w dogoterapii
 • instruktorów szkolenia psów

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z psem, jak i bez psa.

1. Tematyka szkolenia

Program kursu obejmuje szereg zagadnień teoretycznych oraz warsztatowych.
Moduły tematyczne:

BLOK I – PRACA Z PSEM:

 • sposoby uczenia
 • komunikacja u psów
 • motywowanie i nagradzanie psa
 • wzorce zachowań u psów
 • zachowania niepożądane-źródło oraz sposoby radzenia sobie z nimi
 • indywidualne predespozycje psa do pracy w dogoterapii
 • elementy podstawowego posłuszeństwa

BLOK II – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE PSA:

 • praca z obcymi osobami
 • akceptacja różnych osób, przedmiotów i zachowań
 • umiejętność pracy w zróżnicowanych warunkach i miejscach
 • praca w obecności innych psów
 • nauka sztuczek i dodatkowych umiejętności

BLOK III – PIES W DOGOTERAPII:

 • przygotowanie do zajęć
 • pies w trakcie zajęć
 • sposoby relaksacji psa
 • pielęgnacja i żywienie psa pracującego
 • zdrowie psa terapeuty
 • zaspokajanie naturalnych potrzeb psa

BLOK IV – SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PSA

2. Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu: osoba bez psa – 1500 zł, osoba z psem – 1700 zł.

Na koszt składają się:

 • Wpisowe: 200 zł, płatne przy zgłoszeniu. Wpisowe jest bezzwrotne.

W przypadku osób z psem po wpłaceniu wpisowego uczestnik zostanie poinformowany o wyznaczonym terminie testu predyspozycji psa do dogoterapii. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu uczestnik zobowiązany jest uiścić pozostałą opłatę za kurs.

 • Opłaty:

Osoby z psem: 1500 zł, możliwa płatność w ratach: II raty po 800 zł

Osoby bez psa: 1300 zł, możliwa płatność w ratach: II raty po 700 zł

Podane wyżej kwoty nie zawierają kosztów wyżywienia i noclegu.

3. Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w kursie należy:

Wysłać zgłoszenie: imię i nazwisko oraz informację czy będzie to kurs z psem czy bez psa, na adres mailowy: fundacjadogtor@onet.pl
Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia należy dokonać wpłaty 200 zł wpisowego na konto bankowe Fundacji Dogtor: Santander Bank 82 1090 1102 0000 0001 0070 4512.

4. Warunki uczestnictwa psa

Każdy pies zgłoszony na kurs przechodzi test kwalifikujący, sprawdzający predyspozycje do pracy w dogoterapii.
Na kurs przyjmowane są zdrowe psy w wieku od 10 miesięcy do 6 roku życia.

Nie przyjmujemy psów z listy ras agresywnych oraz mieszańców tych ras, psów agresywnych i (nadmiernie) lękliwych oraz psów, które doświadczyły traumatycznych przeżyć (np.wielkokrotne adopcje).

5. Informacje dodatkowe

 • Zajęcia w ramach kursu będą odbywały się w trybie weekendowym.
 • Łączny czas trwania kursu: 50 godzin (5 weekendów).
 • W przypadku uczestników z psami po ukończeniu kursu pies wraz z przewodnikiem zdaje egzamin.
 • Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenie ukończenia kursu. Dodatkowo osoby uczestniczące w kursie z psem otrzymają certyfikat z egzaminu.
 • Miejsce realizacji kursu: Fundacja Dogtor, Gdynia, ul.Wolności 1 A (zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu)