SZKOŁA DLA PSÓW

SZKOŁA DLA PSÓW

1. SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs ten przeznaczony jest dla nieco starszych piesków, przed którymi świat stoi już otworem. Dowiemy się, jak bezpiecznie wprowadzać coraz bardziej samodzielnego psa w nasze otoczenie. Będzie to możliwe dzięki nauce zasad pozytywnego szkolenia psa oraz radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Szkolenie podstawowe obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Każdy właściciel otrzymuje materiały szkoleniowe oraz drobny upominek bardzo przydatny podczas szkolenia.

Zajęcia na kursie obejmują między innymi:

 • stosowanie na co dzień i w każdej sytuacji technik pozytywnego szkolenia psa,
 • bycie dobrym przewodnikiem dla swojego psa (umiejętność odczytywania sygnałów wysyłanych przez psa, zasady komunikacji z psem),
 • naukę chodzenia na luźnej smyczy,
 • naukę podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań),
 • przychodzenie na zawołanie z rozróżnieniem komend „do mnie” i „noga”,
 • umiejętność zabawy z psem,
 • naukę koncentracji na opiekunie,
 • naukę sztuczek,
 • akceptację zabiegów pielęgnacyjnych,
 • umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

Cena kursu: 750 zł

Liczba spotkań: 8 x 90 minut

Zniżki:

 • Psy adoptowane ze schroniska – 10%
 • Kontynuacja nauki po Przedszkolu w Fundacji Dogtor- 5%

O uczestnictwie w kursach decyduje kolejność zgłoszeń.

2. SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Propozycja skierowana jest do osób, które z powodu np. ograniczeń czasowych nie mogą uczestniczyć w pełnym kilkutygodniowym kursie podstawowego posłuszeństwa lub chcą tylko uzupełnić wiedzę, rozszerzyć umiejętności w wybranym zakresie. Program zajęć dopasowany jest do indywidualnych potrzeb psa.

Koszt: 100 zł / 60 minut

3. KONSULTACJE BEHAWIORALNE

Oferujemy konsultacje w zakresie:

 • Terapii zachowań;
 • Rozwiązywania problemów behawioralnych;
 • Socjalizacji i habituacji.

Przebieg i zakres konsultacji ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb psa i jego opiekuna.

KONSULTACJA OBEJMUJE:

ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ
Rozmowa ma na celu wstępne omówienie zgłaszanego problemu oraz ustalenie terminu, miejsca pierwszego spotkania oraz zasad obowiązujących podczas wizyty.

PIERWSZE  SPOTKANIE
Wyjściowe spotkanie odbywa się z opiekunem psa i jego podopiecznym, a optymalnie ze wszystkimi członkami rodziny. Rozmowa dotyczy przedstawionego problemu, jak również aktywności psa, jego poziomu socjalizacji, realizacji potrzeb gatunkowych, diety, stanu zdrowia,  jego relacji z domownikami i innych istotnych informacji. Z tego powodu najlepiej jest jeśli w konsultacji uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

OCENĘ I DIAGNOZĘ
Podczas wizyty, oceniane jest zachowanie psa i jego relacja z właścicielem. Zostaną określone i omówione przyczyny niepożądanego zachowania.

WSKAZÓWKI DO PRACY
Przedstawione zostaną wskazówki do samodzielnej pracy dla opiekuna, a  w przypadku podjęcia dalszej współpracy, zostanie opracowany indywidualny program terapii lub skierowanie na zajęcia szkoleniowe z trenerem psów. W razie konieczności, pies może zostać również skierowany na konsultację weterynaryjną.

DRUGIE SPOTKANIE
Podczas drugiego spotkania dyskutowane i oceniane są efekty pracy z psem na podstawie przedstawionych wytycznych.

MIEJSCE KONSULTACJI

Miejscem konsultacji jest najczęściej środowisko, w którym pies żyje na co dzień (mieszkanie, ogród, najbliższa okolica), a także, w razie potrzeby, miejsce w którym pojawia się zachowanie problemowe (np. ruch uliczny, spotkania z innymi psami, gabinet weterynaryjny, itp.). W sytuacji braku możliwości umówienia pierwszego spotkania w miejscu, w którym pies żyje na co dzień, ustalane jest inne miejsce spotkania.

CZAS TRWANIA TERAPII/ REALIZACJA PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO  

W przypadku podjęcia dalszej współpracy, po wstępnej konsultacji obejmującej dwa spotkania, czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależy od problemu i ustalana jest indywidualnie.

KOSZT KONSULTACJI   300 zł

KOSZT KOLEJNYCH SPOTKAŃ (w przypadku podjęcia dalszej współpracy) 150 zł/60 min