PROJEKTY

PROJEKTY

Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z orzeczeniem o niepełnosprawności  (2022 – obecnie)

Głównym celem zadania jest wspomaganie procesu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działania dogoterapeutyczne obejmują wspomaganie rehabilitacji zaburzeń sfery fizycznej, psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej.

Działania skierowane są do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD).

Działania projektowe współfinansowane są przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Idę do pracy –2022

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zarówno teoretycznej wiedzy na temat rynku pracy, jak i w zakresie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Fundacją Adapa, Gdyńską Fundacją Dom Marzeń oraz Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywnie i Samodzielnie”.

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez dogoterapię – realizowany w latach 2017-2019

Realizacja zadania opiera się na usprawnianiu funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnościach społecznych (nawiązywanie nowych kontaktów interpersonalnych i odnajdywanie się w nowych środowiskach społecznych) poprzez udział w zajęciach dogoterapeutycznych. Mają one na celu stworzenie okazji do podnoszenia kompetencji społecznych poprzez poznanie nowych osób, przebywanie w nowych miejscach, możliwość doświadczenia sprawczości w kontakcie ze zwierzętami.

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącego w dyspozycji Województwa Pomorskiego.

Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy – 2012 – 2013

Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” to pilotażowe działanie mające na celu zaangażowanie wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza ich stałego miejsca zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W trakcie trwania projektu gościliśmy w naszej organizacji dwie wolontariuszki – Martę przez 11, a Justynę przez 8 miesięcy.

Celem projektu było wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, popularyzacja formy wolontariatu długoterminowego w naszym kraju oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji wolontariuszy biorących udział w projekcie.

Projekt koordynowany był przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z funduszy Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy – 2012

Mentoring Koła Naukowego Empiria. Głównym tematem było wykorzystanie dogoterapii społecznej w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

„Działalność rehabilitacyjna, rewalidacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2011-2021
„Prowadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2007, 2009, 2010
„Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor – dofinansowanie zajęć dzieci z Sopotu” – 2008
„Działalność edukacyjna Fundacji Dogtor”– 2004
„Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt”– 2004
„Dogoterapia”– 2003