PROJEKTY

PROJEKTY

 • „Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących” – 2011 – obecnie

Głównym celem zadania jest wspomaganie procesu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działania dogoterapeutyczne obejmują wspomaganie rehabilitacji zaburzeń sfery fizycznej, psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej.

Działania skierowane są do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD). Część działań adresowana jest do osób niedostosowanych społecznie, zagrożonych patologiami i z deficytami emocjonalnymi.

Działania projektowe współfinansowane są przez Urząd Miasta Gdynia.

 • Program „Pies – mój bezpieczny przyjaciel” – 2011 – obecnie

Program obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach i przedszkolach na terenie Trójmiasta i okolic. Uczymy dzieci w wieku 3-10 lat prawidłowych postaw wobec psa: jak dbać o psa, jak się nim opiekować, po czym poznać, że pies jest nieprzyjaźnie do nas nastawiony i jak się w takiej sytuacji zachować.
Osoby zainteresowane zorganizowaniem takich zajęć w swojej placówce proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 692 566 755 lub mailowo na adres fundacjadogtor@onet.pl

 • „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” – 2012 – 2013

Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” to pilotażowe działanie mające na celu zaangażowanie wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza ich stałego miejsca zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W trakcie trwania projektu gościliśmy w naszej organizacji dwie wolontariuszki – Martę przez 11, a Justynę przez 8 miesięcy.

Celem projektu było wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, popularyzacja formy wolontariatu długoterminowego w naszym kraju oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji wolontariuszy biorących udział w projekcie.

Projekt koordynowany był przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z funduszy Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 • „Zwierzaki to nie pluszaki” – 2012

Program wychowawczo-edukacyjny stworzony przez Paulinę Prokopczuk, przeznaczony dla dzieci w wieku d 4 do 6 lat.

 • „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” – 2012

Mentoring Koła Naukowego Empiria. Głównym tematem było wykorzystanie dogoterapii społecznej w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 • „Prowadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących” – 2010
 • „Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor – dofinansowanie zajęć dzieci z Sopotu” – 2008
 • „Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących z Fundacją” – 2007, 2009
 • „Działalność edukacyjna Fundacji Dogtor” – 2004
 • „Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt” – 2004
 • „Dogoterapia” – 2003