Poradniki o dogoterapii

Poradniki o dogoterapii

Szanowni Państwo,

w ramach naszej działalności, w oparciu o doświadczenia naszych dogoterapeutów oraz najnowszą wiedzą, dotyczącą pracy z psami przygotowaliśmy dwa poradniki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

I. Zajęcia z dogoterapii
Celem powstania poradnika jest przedstawienie zasad, na których powinny opierać się zajęcia z dogoterapii. Znajdziemy tu wytyczne, ważne z uwagi na różne perspektywy uczestników terapeutycznej interakcji. Mamy nadzieję, że informację zawarte w publikacji pozwolą lepiej pojąć wszystkim zainteresowanym ideę oraz standardy tej formy terapii. Zapraszamy do lektury!

Poradnik powstał w ramach projektu „Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z orzeczeniem o niepełnosprawności”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni, będących w dyspozycji Gdyńskie Centrum Zdrowia.

II. Poradnik Domowa dogoterapia

Jedną z ważnych gałęzi działalności Fundacji jest poradnictwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają zakupić psa w domu z nadzieją, że zostanie on terapeutą ich dziecka.

Na przestrzeni prawie 20-letniej działalności Fundacji wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy rodzice niepełnosprawnego dziecka zwracali się do nas z prośbą o pomoc w tej właśnie kwestii. Zastanawiali się czy w ogóle dobrym pomysłem jest wzięcie psa do domu i jakie ma on szanse, aby zostać psem terapeutycznym dla ich dziecka.

W niniejszym poradniku wyjaśniamy czym jest dogoterapia, kiedy kontakt z psem jest dogoterapią, jakie cechy musi posiadać pies terapeutyczny oraz jakie szkolenia musi przejść pies by pełnić rolę terapeuty. Wyjaśnimy również z czym wiąże się wzięcie psa do domu i czym kierować się przy wyborze psa. Przede wszystkim jednak postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy obecność psa w domu, w którym mieszka dziecko z niepełnosprawnością, możemy nazwać dogoterapią.

Domowa-dogoterapia-poradnik

Niniejszy poradnik został przygotowany w ramach projektu „Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni.
DEFINICJA

DEFINICJA

Dogoterapia to jedna z form wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji, przy udziale odpowiednio przeszkolonego psa. Musimy jednak pamiętać, że spotkania z psem w żadnym przypadku nie powinny być jedynym rodzajem oddziaływań terapeutycznych, a mogą jedynie stanowić uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji pacjenta.
Mówiąc o dogoterapii możemy wyróżnić jej trzy podstawowe formy:

Terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT)– najbardziej formalna metoda pracy ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies; przebieg spotkania oraz postępy pacjenta są dokumentowane

Zajęcia z udziałem psa (AAA)– są to wielorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, wywołanie uczucia radości oraz zmobilizowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych, nie wymagają programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji

Edukacja z udziałem psa (AAE)– jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.

O NAS

O NAS

Fundacja Dogtor to organizacja pożytku publicznego zajmująca się szeroko pojętą terapią przy udziale zwierząt. Podopiecznymi fundacji są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także dzieci i młodzież zagrożona patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji życiowej, pacjenci szpitali psychiatrycznych a także osoby po traumie potrzebujące wsparcia psychologicznego. Co różni fundację od innych podobnych instytucji? Zwierzęta! To właśnie one pełnią najważniejszą rolę z szeregu proponowanych przez fundację terapii. Specjalnie szkolone psy biorą udział niemal w każdych zajęciach terapeutycznych zamieniając je w niezwykła przygodę i zamieniając trudny proces rehabilitacji w radosną zabawę z psem!

Pozostałe działania:

 • Informowanie, poradnictwo i pomoc osobom zainteresowanym terapią z udziałem zwierząt,
 • Poradnictwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w zakresie szkolenia własnych psów,
 • Szkolenie psów terapeutycznych, z zastosowaniem standardów światowych,
 • Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji humanitarnej,
 • Wprowadzanie nowych form terapeutycznych,
 • Współpraca z innymi organizacjami.

W Ośrodku Fundacji Dogtor prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla naszych podopiecznych, prowadzimy też obsługę wolontariuszy i bibliotekę tematyczną. To także główna siedziba naszej Fundacji.

DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI

Fundacja Dogtor jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią od 2002 roku. Prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych i wyszkolonych psów.
Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji dogoterapeutycznych w Polsce. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyliśmy przez lata naszej działalności, a także zaufanie jakim obdarzają nas placówki, opiekunowie i rodzice zapraszając do corocznej współpracy, rodzi pewnego rodzaju zobowiązanie i odpowiedzialność wobec obecnych i potencjalnych podopiecznych.
Dogoterapia cieszy się w Polsce rosnąca popularnością. Z naszych obserwacji oraz informacji i zapytań, które docierają do nas od instytucji i osób prywatnych, wynika, że niejednokrotnie zajęcia dogoterapeutyczne prowadzone są niewłaściwie i przez osoby nie mające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby zajęcia te były bezpieczne i efektywne. Często są to osoby bez uprawnień zawodowych (brak uprawnień pedagoga, psychologa, rehabilitanta, logopedy itp.) lub działające poza organizacjami, które biorą odpowiedzialność za przygotowanie osoby i psa do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych.
Wprawdzie od dnia 01.07.2010 r. w wykazie zawodów i specjalności MPiPS pojawił się zapis o zawodzie kyno/dogoterapeuty, ma on jednak znaczenie jedynie statystyczne, a wszelkie szkolenia w tym kierunku mają rangę doskonalenia zawodowego.
Według najlepszej wiedzy i doświadczenia wiodących organizacji dogoterapeutycznych w Polsce i na świecie, aby zajęcia były przede wszystkim bezpieczne i efektywne, powinny być spełnione warunki stanowiące wyznaczniki dobrych praktyk:

 • terapeuta prowadzi zajęcia tylko z własnym psem lub współpracuje z przewodnikiem psa terapeuty
 • psy są selekcjonowane pod względem predyspozycji do pracy w dogoterapii (rasa, cechy charakteru, warunki, w jakich żyje)
 • psy są szkolone do specyficznej pracy z osobami niepełnosprawnymi w zróżnicowanych warunkach
 • psy są regularnie trenowane i poddawane ocenie (coroczny egzamin psa terapeuty) oraz znajdują się pod stałą opieką wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów i behawiorystów
 • psy są zdrowe i pod stałą opieką weterynaryjną
 • osoba prowadząca zajęcia z dogoterapii ma odpowiednie przygotowanie, posiada wykształcenie kierunkowe lub działa w organizacji zajmującej się terapią z udziałem psów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompetencje osób prowadzących zajęcia z dogoterapii.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją Dogtor.