DEFINICJA

DEFINICJA

Dogoterapia to jedna z form wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji, przy udziale odpowiednio przeszkolonego psa. Musimy jednak pamiętać, że spotkania z psem w żadnym przypadku nie powinny być jedynym rodzajem oddziaływań terapeutycznych, a mogą jedynie stanowić uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji pacjenta.
Mówiąc o dogoterapii możemy wyróżnić jej trzy podstawowe formy:

Terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT)– najbardziej formalna metoda pracy ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies; przebieg spotkania oraz postępy pacjenta są dokumentowane

Zajęcia z udziałem psa (AAA)– są to wielorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, wywołanie uczucia radości oraz zmobilizowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych, nie wymagają programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji

Edukacja z udziałem psa (AAE)– jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.