DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI

Fundacja Dogtor jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią od 2002 roku. Prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych i wyszkolonych psów.
Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji dogoterapeutycznych w Polsce. Wiedza i doświadczenie jakie zdobyliśmy przez lata naszej działalności, a także zaufanie jakim obdarzają nas placówki, opiekunowie i rodzice zapraszając do corocznej współpracy, rodzi pewnego rodzaju zobowiązanie i odpowiedzialność wobec obecnych i potencjalnych podopiecznych.
Dogoterapia cieszy się w Polsce rosnąca popularnością. Z naszych obserwacji oraz informacji i zapytań, które docierają do nas od instytucji i osób prywatnych, wynika, że niejednokrotnie zajęcia dogoterapeutyczne prowadzone są niewłaściwie i przez osoby nie mające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby zajęcia te były bezpieczne i efektywne. Często są to osoby bez uprawnień zawodowych (brak uprawnień pedagoga, psychologa, rehabilitanta, logopedy itp.) lub działające poza organizacjami, które biorą odpowiedzialność za przygotowanie osoby i psa do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych.
Wprawdzie od dnia 01.07.2010 r. w wykazie zawodów i specjalności MPiPS pojawił się zapis o zawodzie kyno/dogoterapeuty, ma on jednak znaczenie jedynie statystyczne, a wszelkie szkolenia w tym kierunku mają rangę doskonalenia zawodowego.
Według najlepszej wiedzy i doświadczenia wiodących organizacji dogoterapeutycznych w Polsce i na świecie, aby zajęcia były przede wszystkim bezpieczne i efektywne, powinny być spełnione warunki stanowiące wyznaczniki dobrych praktyk:

  • terapeuta prowadzi zajęcia tylko z własnym psem lub współpracuje z przewodnikiem psa terapeuty
  • psy są selekcjonowane pod względem predyspozycji do pracy w dogoterapii (rasa, cechy charakteru, warunki, w jakich żyje)
  • psy są szkolone do specyficznej pracy z osobami niepełnosprawnymi w zróżnicowanych warunkach
  • psy są regularnie trenowane i poddawane ocenie (coroczny egzamin psa terapeuty) oraz znajdują się pod stałą opieką wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów i behawiorystów
  • psy są zdrowe i pod stałą opieką weterynaryjną
  • osoba prowadząca zajęcia z dogoterapii ma odpowiednie przygotowanie, posiada wykształcenie kierunkowe lub działa w organizacji zajmującej się terapią z udziałem psów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompetencje osób prowadzących zajęcia z dogoterapii.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją Dogtor.