WŁADZE FUNDACJI

WŁADZE FUNDACJI

Prezes ZarząduMagdalena Madajczyk

Członek Zarządu: Beata Wilk

Członek Zarządu: Mariusz Madajczyk

Rada NadzorczaJoanna Jórasz, Paweł Luto, Gabriela Mazur

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2020:
Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wprowadzenie do spr.finansowego 2020

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019:

2019_sprawozdanie merytoryczne

2019_informacja dodatkowa

2019_rachunek zysków i strat

2019_bilans

2019_wprowadzenie

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2018:

Fundacja DOGTOR_sprawozdanie finansowe 2018

Informacja dodatkowa DOGTOR_2018