WŁADZE FUNDACJI

WŁADZE FUNDACJI

Prezes Zarządu: Paweł Luto

Członek Zarządu: Beata Wilk

Rada Nadzorcza: Agnieszka Janiak, Gabriela Mazur, Karolina Muszyńska

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2022:

Bilans_za 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022

Rachunek zysków i strat_za 2022

Sprawozdanie merytoryczne_za 2022

Informacja dodatkowa_ za 2022

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2021:

Bilans za 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (2021)

Rachunek zysków i strat za 2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne (2021)

Dodatkowe informacje i objaśnienia (2021)

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2020:
Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wprowadzenie do spr. finansowego 2020

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019:

2019_sprawozdanie merytoryczne

2019_informacja dodatkowa

2019_rachunek zysków i strat

2019_bilans

2019_wprowadzenie

Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2018:

Fundacja DOGTOR_sprawozdanie finansowe 2018

Informacja dodatkowa DOGTOR_2018