WPŁATY, DAROWIZNY

WPŁATY, DAROWIZNY

Dane do przelewu:

FUNDACJA DOGTOR
ul. Wolności 1A
81-324 Gdynia

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
82 1090 1102 0000 0001 0070 4512

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Pragniemy zwrócić uwagę, że zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10% dochodu. W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.