WŁADZE FUNDACJI

WŁADZE FUNDACJI

Prezes Zarządu: Magdalena Madajczyk

Członek Zarządu: Natasza Pęcherzewska

Członek Zarządu: Mariusz Madajczyk

Rada Nadzorcza: Joanna Jórasz, Pawel Luto, Beata Wilk