WŁADZE FUNDACJI

WŁADZE FUNDACJI

Prezes Zarządu: Paweł Luto

Członek Zarządu: Beata Wilk

Rada Nadzorcza: Agnieszka Janiak, Gabriela Mazur, Karolina Muszyńska